Answered on: April 25, 2018

Agent

Vidím, že jste právě učinili rezervaci (přeloženo)

Agent

obdržíte několik e-mailů, které potvrdíte a poskytnete podrobnosti ... (přeloženo)

Agent

dobře, jaká je vaše otázka? (přeloženo)

Client

I just made a reservation and added the extra insurance with AXA. I wanted to ask if this covers the 1500 deposit?

Agent

ne, ale to snižuje (přeloženo) no, but it reduces it

Agent

Nemohu říci, kolik, to bude záviset na zaměstnanci u stolu. (přeloženo) I can´t say by how much, it will depend on the staff at the desk.

Agent

Často si vůbec nevzdají zálohu. (přeloženo) .Often they do not take a deposit at all.

Agent

Pokud si přejete, můžete se zde přihlásit http://www.amendcarhire.com a zobrazit nebo vytisknout zásady AXA a můžete si je vzít s sebou .. (přeloženo). If you wish you can log in here http://www.amendcarhire.com and view or print the AXA policy and you can take it with you..

Client

if there is an accident, the Budget will withdraw from the deposit and the insurance will cover it?

Agent

Ano, přesně jste úplně zastřešeni (přeloženo) Yes, exactly, you are fully covered